แพธทูเฮลท์ ติวเข้ม 4 เมนู สำหรับคนทำงานท้องวัยรุ่น

0
79

แพธทูเฮลท์ เตรียมจัดประชุมวิชาการติวเข้มคนทำงานเรื่องท้องวัยรุ่น เน้น 4 เมนูหลัก ที่จะเป็นเครื่องมือนำกลับไปใช้ในพื้นที่ต่อไป

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านวิชาการแก่ทีมงานหลักผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการระดับจังหวัด จัดประชุมวิชาการเรื่อง “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น” สำหรับภาคีคนทำงานเรื่องท้องวัยรุ่นในพื้นที่ 9 จังหวัดคือ เชียงราย ลำปาง ตาก นครสวรรค์ ชัยภูมิ เลย มหาสารคาม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ

นายชูไชย นิจไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิแพธทูเฮล์ที่สนับสนุนทางวิชาการแก่คนทำงานท้องวัยรุ่น 9 จังหวัด พบว่าการทำงานเรื่องท้องในวัยรุ่นมี 2 ประเด็นที่ถือเป็นเรื่องสำคัญคือ การป้องกันและการดูแล ซึ่งการทำงานในส่วนการป้องกันนั้น ประกอบด้วยการพัฒนาเยาวชน เพื่อให้แกนนำเยาวชนได้ทำงานกับเพื่อนของเขาเอง การทำงานกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ต้องต่อยอดจากพ่อแม่ที่ผ่านกระบวนการอบรมต่าง ๆ มาแล้ว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ควรดูแลเด็กได้จริงเมื่อเขาเผชิญปัญหา และมีการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ในส่วนของการดูแล ก็จะเป็นเรื่องของพ่อแม่วัยใส หรือผู้หญิงที่เป็นแม่คนเดียว ที่พวกเขาต้องเผชิญกับอะไรหลาย ๆ เรื่อง ถ้าเกิดว่าเรามีระบบมีกระบวนการดูแลเขาได้อย่างดี ตั้งแต่เขาเริ่มที่จะท้อง ระหว่างคลอด หลังคลอด ที่จะทำอย่างไรให้ชีวิตเขามีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงชีวิตของลูกหรือแฟนของเขาด้วย ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นประเด็นร่วมที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานเรื่องท้องวัยรุ่น” นายชูไชยกล่าว

การประชุมวิชาการครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ภาคีและคนทำงานท้องวัยรุ่นได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน บทเรียนความสำเร็จ ฝึกการใช้เครื่องมือหรือกิจกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในแผนกิจกรรมของจังหวัดต่อไป โดยใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การทำงานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. การต่อยอดการทำงานกับพ่อแม่ และผู้ดูแลวัยรุ่น 3. การทำงานกับพ่อแม่วัยใส 4. การทำงานพัฒนาเยาวชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ 9 ด้าน ในการขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นของจังหวัดที่ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สนใจรายละเอียดต่าง ๆ ของงาน ติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaiteenpreg.com ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น