หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

มูลนิธิแพธทูเฮลท์

38 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ของไทย ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน เพื่อพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรไท

เรื่องที่ท่านอาจสนใจ

Lovecarestation.com

เลิฟแคร์สเตชั่น ดำเนินงานโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ช่วงเวลาเดือนกรกฏาคม 2560 ถึง มีนาคม 2563 เพื่อบริการด้านสุขภาวะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ผ่านการให้บริการการปรึกษาออนไลน์ (แชท) ในเว็บไซต์ www.lovecarestation.com (ให้บริการมามากกว่า 10 ปี) และส่งต่อสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม อีกทั้งยังมีการบริการเชิงรุก (outreach) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักแก่เยาวชน...