มูลนิธิแพธทูเฮลท์จัดโครงการเพศวิถีศึกษารอบด้าน เสริมความรู้ให้เยาวชน

0
63

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และภาคีเครือข่ายโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน เพื่อสุขภาวะเยาวชน ป้องกันปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ลดความสุ่มเสี่ยงให้แก่เยาวชน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (29 พ.ย.) ที่ห้องพุทธรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต นายบัณฑูร ทองตัน อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ภาค 8 ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน เพื่อสุขภาวะเยาวชน โดยมี น.ส.วรานุช ชินวรโสภาค ผู้จัดการโครงการเพศวิถีศึกษา เพื่อเยาวชน องค์การแพธ (PATH) ประเทศไทย นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการนำร่อง จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้องอนุสรณ์” โรงเรียนกะทู้วิทยา และโรงเรียนอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

น.ส.วรานุช ชินวรโสภาค ผู้จัดการโครงการเพศวิถีศึกษา กล่าวว่า เรื่องเพศศึกษาเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของโรงเรียน ร้อยละ 90 เห็นว่า การส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาและสุขภาวะทางเพศของเยาวชน “เป็นภารกิจสำคัญของโรงเรียน” เท่าๆ กับการให้เด็กเรียนเก่ง จนสามารถเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงได้ เพศศึกษาจะช่วยให้เยาวชนใช้ชีวิตทางเพศได้อย่างรับผิดชอบ ปลอดภัย จะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้บริหารการศึกษา ครู และผู้ปกครองเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของเพศศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน เพศศึกษาต้องสอนให้ต่อเนื่อง และรอบด้านในด้านเนื้อหาเพศศึกษา ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องเพศที่เปิดกว้าง และตรงกับความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งมีการสอนทั้งด้านผลดี ผลเสีย ของเรื่องราวที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพทางเพศ และเพศสัมพันธ์มากขึ้น

ด้าน นายบัณฑูร ทองตัน อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ภาค 8 กล่าวว่า ทางสภาการศึกษา ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต มีสิ่งยั่วยุต่างๆ ร่วมถึงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ถ้าไม่มีการให้ความรู้ที่ดีพอก็จะทำให้เด็กซึมซับวัฒนธรรมที่ไม่ดีในเรื่องเพศ ทำให้เด็กท้องก่อนวัยอันควรจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาในเรื่องท้องก่อนวัยอันควร และลดความเสี่ยงในปัญหาดังกล่าว ทำให้เด็กมีความคิด ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถาบันครอบครัว และการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตที่มีประชากรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความเห็นตรงกันว่า ในยุคปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และสื่อสารไร้พรมแดน วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการของสื่อได้ง่าย และเมื่อสังคมไทยได้เปลี่ยนไป ความใกล้ชิดของสมาชิกในครอบครัวก็ห่างเหินกัน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่และวัยรุ่น วัยรุ่นจึงต้องเผชิญกับปัญหาในสังคมปัจจุบันด้วยตนเอง ทำให้มีเวลาว่างพอที่จะไปมั่วสุมในเรื่องของเพศ และยาเสพติดยาเสพติด ปัญหาการติดเกม และปัญหาอื่นๆ ตามมา ทำให้มีเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โครงพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน จัดเป็นโครงการที่ดี และเพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพื่อสุขภาวะของเยาวชนภูเก็ตต่อไป

 

ที่มา : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9560000148187