มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ร่วมกับเชฟรอน จัดงาน “ยี่สิบเดือน ยี่สิบดี สี่เทศบาล” ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล จังหวัดสงขลา

0
46

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ร่วมกับเชฟรอน จัดงาน “ยี่สิบเดือน ยี่สิบดี สี่เทศบาล” ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล จังหวัดสงขลา

วันนี้ (15 ธ.ค. 60) ที่โรงแรมเดอะฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ร่วมกับเชฟรอน จัดงาน “ยี่สิบเดือน ยี่สิบดี สี่เทศบาล” ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง , เทศบาลนครสงขลา , เทศบาลตำบลพะวง และเทศบาลเมืองสิงหนคร ) โดยมี นายคมสันต์ โอ้ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด , นายชูไชย นิจไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และทีมงาน และตัวแทนจาก 4 เทศบาลฯ กว่า 80 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดงาน “ยี่สิบเดือน ยี่สิบดี สี่เทศบาล ประชุมสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาวะ 4 เทศบาล” ครั้งที่2 ต่อยอดมาจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน บทเรียน ความสำเร็จ ความท้าทาย การแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนโครงการฯ สร้างแรงบันดาลใจในการขยายผลการทำงาน วิเคราะห์บทเรียนต่างๆ และแลกเปลี่ยนแบ่งปัน โอกาสและปัจจัยเอื้อ เพื่อสุขภาวะเยาวชนให้ครอบคลุมพื้นที่ 4 เทศบาล พร้อมวางเป้าหมาย ภาพที่อยากให้เป็นบทบาทคนในพื้นที่ : ใครต้องทำอะไร และแผนงานต่อไป

นายคมสันต์ โอ้ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า ในส่วนของเชฟรอน ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบันเป็นเวลา 19 เดือน เห็นผลลัพธ์และความตั้งใจของทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการ จึงได้สนับสนุนโครงการนี้ต่อไปอีก 20 เดือน ซึ่งเชื่อมั่นเครือข่ายว่าจะสามารถลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะวัยรุ่น พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองได้รับข้อมูลและมีทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารอย่างเปิดใจกับลูกหลาน

ด้าน อาจารย์ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเมินผลโครงการ เปิดเผยว่า เริ่มประเมินผลโครงการตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยการลงพื้นที่คุยกับผู้ทำงาน ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ ถึงวิธีการทำงานของเขา ในฐานะผู้ประเมิน บอกได้เลยว่า คณะเราเป็นคนนอก เราไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำ เรายังมีความสุขในการทำงานร่วมกัน โดยกลุ่มผู้ปฎิบัติงานฝ่าย สาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคม เป็น 3 เสาหลักในการทำงาน ผ่านทั้งระบบการศึกษาและชุมชน ถ้าสามารถขับเคลื่อนได้ จะขยายไปสู่องค์กรและชุมชนต่อไป

ขณะที่ นายชูไชย นิจไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เปิดเผยว่า ทุกเป้าหมายที่ของโครงการฯ ที่มูลนิธิฯ ได้ตั้งไว้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งเป้าเยาวชนที่ร่วมโครงการไว้ 3,000 คน ตอนนี้กฝทะลุเป้า หรือตั้งเป้าว่ามีวิทยากรที่เข้าถึงพ่อแม่ไว้ที่ 1,800 คน สามารถเข้าถึงแล้วกว่า 1,900 แล้ว แต่สิ่งที่ท้าทายกว่า คือ คุณภาพงานว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ซึ่งถ้าเราจะไปต่ออีก 20 เดือน คงจะได้ให้เห็นภาพว่าจะดำเนินงานต่อทิศทางใด

สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล จังหวัดสงขลา เฟสฯ 1 สิ่งที่เห็นได้ชัดเลย คือ ความเปลี่ยนแปลงในตัววิทยากร ที่เปลี่ยนจากกระบวนการบรรยายมาทำงานอบรมที่เป็นกระบวน พ่อแม่ที่ผ่านการอบรมพูดชัดเจนว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ ทำให้เห็นว่าลูกรู้สึกว่าแม่เขาฟังมากขึ้น ในตัวแกนนำเยาวชนเองได้พัฒนาศักยภาพในตัวเองในการที่ได้ไปทำงานกับเพื่อน ทำให้เพื่อนได้มีข้อมูลมากมาย ตัวเทศบาลเองเห็นความสำคัญ เห็นว่าโครงการของเราเป็นรูปแบบใหม่ นวัตกรรมใหม่ หลายพื้นที่ได้บรรจุงบประมาณของเทศบาลมาสนับสนุนการทำงาน ถือเป็นความยั่งยืนที่อยากเห็นว่า เมื่อท้ายที่สุดเมื่อโครงการจบจะยังอยู่ที่เทศบาลเพราะเป็นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน